ชุดกล้องวงจรปิดสุดประหยัด ตรวจจับใบหน้าได้ YP5+Fi204MB40X
สินค้าลดราคา
CaLL
ติดต่อสอบถาม

ชุดกล้องวงจรปิดสุดประหยัด ตรวจจับใบหน้าได้  YP5+Fi204MB40X

1.เครื่องบันทึก YouPlus 4 ช่อง 1 เครื่อง

2.ตัวกล้อง Fi204MB40X (ตรวจจับใบหน้าได้)  4 ตัว