เครื่องบันทึกภาพ 5ระบบ รองรับความละเอียด 5ล้านพิกเซล